Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Quý III 2022 (29.10.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Quý III 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (29.08.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (22.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo về kết quả giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.

Nội dung chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Đồng Tháp (20.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan (01.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Công bố thông tin về việc công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (22.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: Ngày 21/6/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thay đổi lần thứ 24 (01.01.1970)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24.

Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays (15.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc (14.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.

Nội dung chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (03.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: Ngày 03/6/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland  nhận được Văn bản số 3293/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/5/2022 v/v UBCKNN đã nhận được hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (HSX: EVG) tại mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quan hệ cổ đông